Fordi det betyr noe

for

lokalsamfunnet

Fordi det betyr noe for

lokalsamfunnet

Fordi det betyr noe

for

lokalsamfunnet

Med erfaring, innsikt og sterk lokal styring bygger vi vindkraftverk som produserer den grønne strømmen Norge trenger.

Fordi det betyr noe for lokalsamfunnet

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler.

Fordi det betyr noe
for lokalsamfunnet

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler.

Fordi det betyr noe for lokalsamfunnet

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler.

Vindkraft på land

er den billigste

og raskeste veien

til ny storskala

kraftproduksjon

Vindkraft på land

er den billigste

og raskeste veien

til ny storskala

kraftproduksjon

Kommunen har full kontroll.
Start prosessen, bestem deg senere

Kommunen har
full kontroll.
Start prosessen, bestem deg senere

Kommunen har full kontroll.
Start prosessen,
bestem deg senere

Kommunen har full kontroll.
Start prosessen, bestem deg senere.

Grundige utredninger gir myndighetene og lokalsamfunnet nødvendig innsikt for å ta informerte beslutninger.

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Hva betyr det for grunneierne

Hva betyr det for grunneierne?

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er alltid å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Hva betyr det for grunneierne

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er alltid å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Hva betyr det for grunneierne

Norsk Vind er gjester på grunneieres landområder. I våre 25 år med prosjektutvikling har vi alltid hatt fokus på god dialog med grunneiere. Målet er alltid å ivareta ulike særinteresser og sikre god sameksistens under bygging og drift.

Kyr på beite forann vindmøller

Mikroplast-

utslipp

1 Vindturbin

1 Personbil

1 Vindturbin

1 Personbil

Utslippene av mikroplast fra en personbil tilsvarer utslipp fra 8 vindturbiner.
Kilde: NVE og forskersonen.

Mikroplast-
utslipp

1 Vindturbin

1 Personbil

Utslippene av mikroplast fra en personbil tilsvarer utslipp fra 8 vindturbiner.
Kilde: NVE og forskersonen.

Mikroplast-
utslipp

1 Vindturbin

1 Personbil

Utslippene av mikroplast fra en personbil tilsvarer utslipp fra 8 vindturbiner.
Kilde: NVE og forskersonen.

Mikroplast-

utslipp

1 Vindturbin

1 Personbil

1 Vindturbin

1 Personbil

Utslippene av mikroplast fra en personbil tilsvarer utslipp fra 8 vindturbiner.
Kilde: NVE og forskersonen.

Støygrensen er

10x høyere for

veitrafikk enn

for vindturbiner

Kilde: NVE og Statens Vegvesen

Støygrensen er

10x høyere for

veitrafikk enn

for vindturbiner

Kilde: NVE og Statens Vegvesen

Støygrensen er

10x høyere for

veitrafikk enn

for vindturbiner

Kilde: NVE og Statens Vegvesen

Støygrensen er

10x høyere for

veitrafikk enn

for vindturbiner

Kilde: NVE og Statens Vegvesen

Støygrensen er

10x høyere for

veitrafikk enn

for vindturbiner

Aktuelt

Aktuelt