Fordi det betyr noe for fellesskapet

Vindkraftverk skaper aktivitet som kommer lokalsamfunnet til gode, og legger grunnlag for arbeidsplasser, forutsigbare inntekter og industri- og næringsutvikling.

210 TURBINER

210 TURBINER

8 VINDKRAFTVERK

8 VINDKRAFTVERK

Kommune og økonomi

Kommune og økonomi

Inntektskilder som styrker kommuneøkonomien

Inntektskilder som styrker kommune-økonomien

Vertskommunen får betydelige inntekter fra vindkraftverk gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift.

En kommune kan regne med årlige inntekter på rundt 900 000 kroner per turbin. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil med dagens skattenivå bidra med omtrent 18 millioner kroner i året til kommunekassen.

Inntekter som igjen kan finansiere barnehager, eldreomsorg og andre kommunale tjenester i nærmiljøet.

Disse inntektene kan finansiere barnehager, eldreomsorg og andre kommunale tjenester i nærmiljøet.

Grunneiere

Grunneiere

Arealbruk til verdiskapende formål

Arealbruk til verdiskapende formål

For grunneiere som har inntekter fra jordbruk eller skogbruk, kan vindkraftverk bidra til å spre inntektene. Det gir økonomisk stabilitet og gjør det mulig å investere i eksempelvis vedlikehold og modernisering av gårdsdrift. Slik sikrer du driften for neste generasjon.

For grunneiere som har inntekter fra jordbruk eller skogbruk, kan vindkraftverk bidra til å spre inntektene. Vindkraftverk gir økonomisk stabilitet og muliggjør investering i eksempelvis vedlikehold og modernisering av gårdsdrift. Slik sikrer du driften for neste generasjon.

Vindkraftanlegg kan også bidra til utbygging av fibernett i områder der dette ellers ville tatt svært lang tid. Utmark og innmark blir mer tilgjengelig gjennom nye internveier.

Lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv

Målet er å bidra til lokal industri- og næring

Målet er å bidra til lokal industri- og næring

Realiseringen av vindkraftprosjekt krever ulike tjenester, tilknyttet transport, overnatting, mat, anleggsarbeid, for å nevne noe. Vi ønsker i størst mulig grad å bruke lokale og regionale ressurser i arbeid tilknyttet prosjektering, infrastruktur, turbinarbeid og drift.

Realiseringen av vindkraftprosjekt krever ulike tjenester, tilknyttet transport, overnatting, mat, anleggsarbeid, for å nevne noe. Vi ønsker å benytte lokale og regionale ressurser når vi etablerer våre vindkraftverk.

Et vindkraftverk i drift skaper lokale arbeidsplasser. Antallet vil variere fra, men erfaringsmessig sysselsettes ett årsverk for hver syvende turbin i forhold til regelmessig drift og vedlikehold. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil da kunne bidra med anslagsvis tre lokale fulltidsstillinger.

Publikum

Publikum

Positive ringvirkninger for så mange som mulig

Positive ringvirkninger for så mange som mulig

Det er et mål å ivareta naturverdier i arealet som gjøres tilgjengelig. I samarbeid med blant annet ansvarlige myndigheter og friluftslivsorganisasjoner kan vi øke friluftstilbudet med eksempelvis nye stier, turmerking, gapahuker, rasteplasser eller andre tiltak.

Det er et mål å forvalte naturverdier i arealet som gjøres tilgjengelig. I samarbeid med myndigheter og friluftsorganisasjoner kan vi øke tilgjengeligheten og friluftstilbudet med eksempelvis nye stier, turmerking, gapahuker, rasteplasser eller andre tiltak.

En konsekvens er at prosjektet kan øke tilgjengeligheten for publikum med nedsatt funksjonsevne. Vindkraftprosjekt bidrar til at både grunneiere og turgåere får tilgang til arealer de ellers ikke ville fått utnyttet, noe som kan være positivt med tanke på bruk.

Økt tilgjengelighet for publikum med nedsatt funksjonsevne er en konsekvens av prosjektene. Vindkraftprosjekt bidrar til at både grunneiere og turgåere får tilgang til arealer de ellers ikke ville fått utnyttet, noe som kan være positivt med tanke på bruk.

Næring for fremtiden

Næring for fremtiden

Bidrar til grunnlaget for etablering av ny industri

Bidrar til grunnlaget for etablering av ny industri

Norge styrer mot et betydelig strammere kraftmarked allerede om få år. Tilgang til billig fornybar strøm vil være viktig for både eksisterende bedrifter så vel som for nye kraftkrevende bedriftsetableringer, som videre skaper eller sikrer arbeidsplasser.

Skal vi nå klimamålene og samtidig beholde et kraftoverskudd må vi produsere mer kraft. Tilgang til billig fornybar strøm vil være viktig for å sikre etablerte og nye arbeidsplasser

Kraften fra et vindkraftverk kan være utgangspunkt for nyetablering av ny industri som har behov for gunstige vilkår, som igjen kan bidra til økonomisk vekst og sysselsetting i området.

Kraften fra Vindkraftverk kan komme til nytte for eksisterende industri og nyetableringer som har behov for gunstige vilkår, som igjen kan bidra til økonomisk vekst og sysselsetting i området.

Fordi det betyr noe

Fordi det betyr noe

Ringvirkningene strekker seg lenger

Ringvirkningene strekker seg lenger

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler til lokalsamfunnet. Men ringvirkningene strekker seg også til reduksjon av klimagassutslipp og økt energiuavhengighet, som har lokale, nasjonale og globale fordeler.

Derfor bygger vi vindkraftverk som produserer den grønne strømmen som Norge trenger. Fordi det betyr noe. For oss alle.

Fordi det betyr noe

Ringvirkningene strekker seg lenger

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler til lokalsamfunnet. Men ringvirkningene strekker seg også til reduksjon av klimagassutslipp og økt energiuavhengighet, som har lokale, nasjonale og globale fordeler.

Derfor bygger vi vindkraftverk som produserer den grønne strømmen som Norge trenger. Fordi det betyr noe. For oss alle.

EGERSUND VINDKRAFTVERK

01

I DRIFT

Fordi det betyr noe.

Grunneiere

Arealbruk til verdiskapende formål

For grunneiere som har inntekter fra jordbruk eller skogbruk, kan vindkraftverk bidra til å spre inntektene. Det gir økonomisk stabilitet og gjør det mulig å investere i eksempelvis vedlikehold og modernisering av gårdsdrift. Slik sikrer du driften for neste generasjon.

Vindkraftanlegg kan også bidra til utbygging av fibernett i områder der dette ellers ville tatt svært lang tid. Utmark og innmark blir mer tilgjengelig gjennom nye internveier.

Grunneiere

Arealbruk til verdiskapende formål

For grunneiere som har inntekter fra jordbruk eller skogbruk, kan vindkraftverk bidra til å spre inntektene. Det gir økonomisk stabilitet og gjør det mulig å investere i eksempelvis vedlikehold og modernisering av gårdsdrift. Slik sikrer du driften for neste generasjon.

Vindkraftanlegg kan også bidra til utbygging av fibernett i områder der dette ellers ville tatt svært lang tid. Utmark og innmark blir mer tilgjengelig gjennom nye internveier.

Lokalt næringsliv

Målet er å bidra til lokal industri- og næring

Realiseringen av vindkraftprosjekt krever ulike tjenester, tilknyttet transport, overnatting, mat, anleggsarbeid, for å nevne noe. Vi ønsker i størst mulig grad å bruke lokale og regionale ressurser i arbeid tilknyttet prosjektering, infrastruktur, turbinarbeid og drift.

Et vindkraftverk i drift skaper lokale arbeidsplasser. Antallet vil variere fra, men erfaringsmessig sysselsettes ett årsverk for hver syvende turbin i forhold til regelmessig drift og vedlikehold. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil da kunne bidra med anslagsvis tre lokale fulltidsstillinger.

Lokalt næringsliv

Målet er å bidra til lokal industri- og næring

Realiseringen av vindkraftprosjekt krever ulike tjenester, tilknyttet transport, overnatting, mat, anleggsarbeid, for å nevne noe. Vi ønsker i størst mulig grad å bruke lokale og regionale ressurser i arbeid tilknyttet prosjektering, infrastruktur, turbinarbeid og drift.

Et vindkraftverk i drift skaper lokale arbeidsplasser. Antallet vil variere fra, men erfaringsmessig sysselsettes ett årsverk for hver syvende turbin i forhold til regelmessig drift og vedlikehold. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil da kunne bidra med anslagsvis tre lokale fulltidsstillinger.

Kommune og økonomi

Inntektskilder som styrker kommuneøkonomien

Vertskommunen får betydelige inntekter fra vindkraftverk gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift.

En kommune kan regne med årlige inntekter på rundt 900 000 kroner per turbin. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil med dagens skattenivå bidra med omtrent 18 millioner kroner i året til kommunekassen.

Inntekter som igjen kan finansiere barnehager, eldreomsorg og andre kommunale tjenester i nærmiljøet.

Kommune og økonomi

Inntektskilder som styrker kommuneøkonomien

Vertskommunen får betydelige inntekter fra vindkraftverk gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift.

En kommune kan regne med årlige inntekter på rundt 900 000 kroner per turbin. Et vindkraftverk med 20 turbiner vil med dagens skattenivå bidra med omtrent 18 millioner kroner i året til kommunekassen.

Inntekter som igjen kan finansiere barnehager, eldreomsorg og andre kommunale tjenester i nærmiljøet.

Positive ringvirkninger for så mange som mulig

Det er et mål å ivareta naturverdier i arealet som gjøres tilgjengelig. I samarbeid med blant annet ansvarlige myndigheter og friluftslivsorganisasjoner kan vi øke friluftstilbudet med eksempelvis nye stier, turmerking, gapahuker, rasteplasser eller andre tiltak.

En konsekvens er at prosjektet kan øke tilgjengeligheten for publikum med nedsatt funksjonsevne. Vindkraftprosjekt bidrar til at både grunneiere og turgåere får tilgang til arealer de ellers ikke ville fått utnyttet, noe som kan være positivt med tanke på bruk.

Publikum

Positive ringvirkninger for så mange som mulig

Det er et mål å ivareta naturverdier i arealet som gjøres tilgjengelig. I samarbeid med blant annet ansvarlige myndigheter og friluftslivsorganisasjoner kan vi øke friluftstilbudet med eksempelvis nye stier, turmerking, gapahuker, rasteplasser eller andre tiltak.

En konsekvens er at prosjektet kan øke tilgjengeligheten for publikum med nedsatt funksjonsevne. Vindkraftprosjekt bidrar til at både grunneiere og turgåere får tilgang til arealer de ellers ikke ville fått utnyttet, noe som kan være positivt med tanke på bruk.

Publikum

Næring for fremtiden

Bidrar til grunnlaget for etablering av ny industri

Norge styrer mot et betydelig strammere kraftmarked allerede om få år. Tilgang til billig fornybar strøm vil være viktig for både eksisterende bedrifter så vel som for nye kraftkrevende bedriftsetableringer, som videre skaper eller sikrer arbeidsplasser.

Kraften fra et vindkraftverk kan være utgangspunkt for nyetablering av ny industri som har behov for gunstige vilkår, som igjen kan bidra til økonomisk vekst og sysselsetting i området.

Næring for fremtiden

Bidrar til grunnlaget for etablering av ny industri

Norge styrer mot et betydelig strammere kraftmarked allerede om få år. Tilgang til billig fornybar strøm vil være viktig for både eksisterende bedrifter så vel som for nye kraftkrevende bedriftsetableringer, som videre skaper eller sikrer arbeidsplasser.

Kraften fra et vindkraftverk kan være utgangspunkt for nyetablering av ny industri som har behov for gunstige vilkår, som igjen kan bidra til økonomisk vekst og sysselsetting i området.

Fordi det betyr noe

Ringvirkningene strekker seg lenger

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler til lokalsamfunnet. Men ringvirkningene strekker seg også til reduksjon av klimagassutslipp og økt energiuavhengighet, som har lokale, nasjonale og globale fordeler.

Derfor bygger vi vindkraftverk som produserer den grønne strømmen som Norge trenger. Fordi det betyr noe. For oss alle.

Fordi det betyr noe

Ringvirkningene strekker seg lenger

Vindkraftverk bringer med seg en rekke fordeler til lokalsamfunnet. Men ringvirkningene strekker seg også til reduksjon av klimagassutslipp og økt energiuavhengighet, som har lokale, nasjonale og globale fordeler.

Derfor bygger vi vindkraftverk som produserer den grønne strømmen som Norge trenger. Fordi det betyr noe. For oss alle.

210 TURBINER

8 VINDKRAFTVERK