Vinmølle i steinete landskap
Vinmølle i steinete landskap
Vinmølle i steinete landskap

Fordi det betyr noe for neste generasjon

Løsningen på klimakrisen er ikke ett enkelt grep. Det er summen av de mange stegene i riktig retning. Utbygging av vindkraft er ett av disse stegene.

Løsningen på klimakrisen er ikke ett enkelt grep. Det er summen av de mange stegene i riktig retning. Utbygging av vindkraft er ett av disse stegene.

Løsningen på klimakrisen er ikke ett enkelt grep. Det er summen av de mange stegene i riktig retning. Utbygging av vindkraft er ett av disse stegene.

210 TURBINER

210 TURBINER

8 VINDKRAFTVERK

8 VINDKRAFTVERK

Vindmøller i solnedgang

Vår drivkraft er en bedre fremtid

Med dyp tro på potensialet i vindkraft, har vi begitt oss ut på en lang og til tider krevende reise. Vår drivkraft har hele tiden vært ønsket om å bidra til en bedre fremtid, selv når det er vanskelig.  

Vår hovedeier er Valinor, et heleid norsk investeringsselskap. Valinor har en tydelig grønn profil, og reinvesterer mer enn 90% av avkastningen i norsk næringsliv. Dette har gjort det mulig for Norsk Vind som langsiktig aktør å realisere ambisiøse prosjekter, og være en langsiktig pådriver for ren energi i Norge.  

Vindmøller  i solnedgang

Vår drivkraft er en bedre fremtid

Med dyp tro på potensialet i vindkraft, har vi begitt oss ut på en lang og til tider krevende reise. Vår drivkraft har hele tiden vært ønsket om å bidra til en bedre fremtid, selv når det er vanskelig.  

Vår hovedeier er Valinor, et heleid norsk investeringsselskap. Valinor har en tydelig grønn profil, og reinvesterer mer enn 90% av avkastningen i norsk næringsliv. Dette har gjort det mulig for Norsk Vind som langsiktig aktør å realisere ambisiøse prosjekter, og være en langsiktig pådriver for ren energi i Norge.  

Nærbilde av mose på steiner

Effektiv og skånsom gjennomføring

I dag er vi en erfaren og solid partner for utvikling og realisering av vindkraftverk. Norsk Vind har en tverrfaglig spisskompetanse som gjør oss i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre vindkraftprosjekter effektivt og skånsomt.


Dette innebærer kompetanse innen fagområdene høyspent, infrastruktur, vindressurser, samt fugleliv, biomangfold, støyproblematikk og lufthindermarkering på turbiner, for å nevne noe.

Nyslått åker med vindmøller i bakgrunnen

Erfaring, grundig innsikt, og sterk lokal styring

Erfaring, grundig innsikt, og sterk
lokal styring

I samarbeid med kommuner, lokale bedrifter og støttespillere har vi realisert åtte vindkraftverk, med en samlet installert effekt på 744 MW.


Med erfaring, grundig innsikt og sterk lokal styring vil vi fortsette å strekke oss mot vårt opprinnelige mål - å sørge for at vindkraft bidrar til å produsere den grønne strømmen som både vi og verden trenger. Fordi det betyr noe.

Fordi det betyr noe.

Effektiv og skånsom gjennomføring

I dag er vi en erfaren og solid partner for utvikling og realisering av vindkraftverk. Norsk Vind har en tverrfaglig spisskompetanse som gjør oss i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre vindkraftprosjekter effektivt og skånsomt.


Dette innebærer kompetanse innen fagområdene høyspent, infrastruktur, vindressurser, samt fugleliv, biomangfold, støyproblematikk og lufthindermarkering på turbiner, for å nevne noe.

Nærbilde av mose på stein

Effektiv og skånsom gjennomføring

I dag er vi en erfaren og solid partner for utvikling og realisering av vindkraftverk. Norsk Vind har en tverrfaglig spisskompetanse som gjør oss i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre vindkraftprosjekter effektivt og skånsomt.


Dette innebærer kompetanse innen fagområdene høyspent, infrastruktur, vindressurser, samt fugleliv, biomangfold, støyproblematikk og lufthindermarkering på turbiner, for å nevne noe.

Nærbilde av mose på stein

Erfaring, grundig innsikt, og sterk
lokal styring

I samarbeid med kommuner, lokale bedrifter og støttespillere har vi realisert åtte vindkraftverk, med en samlet installert effekt på 744 MW.


Med erfaring, grundig innsikt og sterk lokal styring vil vi fortsette å strekke oss mot vårt opprinnelige mål - å sørge for at vindkraft bidrar til å produsere den grønne strømmen som både vi og verden trenger. Fordi det betyr noe.

Nåslått åker med vindmøller i bakgrunnen

Erfaring, grundig innsikt, og sterk
lokal styring

I samarbeid med kommuner, lokale bedrifter og støttespillere har vi realisert åtte vindkraftverk, med en samlet installert effekt på 744 MW.


Med erfaring, grundig innsikt og sterk lokal styring vil vi fortsette å strekke oss mot vårt opprinnelige mål - å sørge for at vindkraft bidrar til å produsere den grønne strømmen som både vi og verden trenger. Fordi det betyr noe.

Nåslått åker med vindmøller i bakgrunnen
Nyslått jorde med vindmøller i bakgrunnen

Erfaring, grundig innsikt, og sterk
lokal styring

I samarbeid med kommuner, lokale bedrifter og støttespillere har vi realisert åtte vindkraftverk, med en samlet installert effekt på 744 MW.

Med erfaring, grundig innsikt og sterk lokal styring vil vi fortsette å strekke oss mot vårt opprinnelige mål - å sørge for at vindkraft bidrar til å produsere den grønne strømmen som både vi og verden trenger. Fordi det betyr noe.

Nyslått jorde med vindmøller i bakgrunnen

Erfaring, grundig innsikt, og sterk
lokal styring

I samarbeid med kommuner, lokale bedrifter og støttespillere har vi realisert åtte vindkraftverk, med en samlet installert effekt på 744 MW.

Med erfaring, grundig innsikt og sterk lokal styring vil vi fortsette å strekke oss mot vårt opprinnelige mål - å sørge for at vindkraft bidrar til å produsere den grønne strømmen som både vi og verden trenger. Fordi det betyr noe.

Vår drivkraft er en bedre fremtid

Med dyp tro på potensialet i vindkraft, har vi begitt oss ut på en lang og til tider krevende reise. Vår drivkraft har hele tiden vært ønsket om å bidra til en bedre fremtid, selv når det er vanskelig.  

Vår hovedeier er Valinor, et heleid norsk investeringsselskap. Valinor har en tydelig grønn profil, og reinvesterer mer enn 90% av avkastningen i norsk næringsliv. Dette har gjort det mulig for Norsk Vind som langsiktig aktør å realisere ambisiøse prosjekter, og være en langsiktig pådriver for ren energi i Norge.  

Vindmøller i solnedgang

Vår drivkraft er en bedre fremtid

Med dyp tro på potensialet i vindkraft, har vi begitt oss ut på en lang og til tider krevende reise. Vår drivkraft har hele tiden vært ønsket om å bidra til en bedre fremtid, selv når det er vanskelig.  

Vår hovedeier er Valinor, et heleid norsk investeringsselskap. Valinor har en tydelig grønn profil, og reinvesterer mer enn 90% av avkastningen i norsk næringsliv. Dette har gjort det mulig for Norsk Vind som langsiktig aktør å realisere ambisiøse prosjekter, og være en langsiktig pådriver for ren energi i Norge.  

Vindmøller i solnedgang

210 TURBINER

8 VINDKRAFTVERK