Bjerkreim Søndre Klynge

Bjerkreim kommune

70

stk

Antall turbiner

301

MW

Installert effekt

1070

GWh

Årlig strømproduksjon

66 000

hus

Husstanders strømforbruk

Bjerkreim Søndre Klynge

Bjerkreim kommune

70

stk

Antall turbiner

301

MW

Installert effekt

1070

GWh

Årlig strømproduksjon

66 000

hus

Husstanders strømforbruk

Bjerkreim Søndre Klynge

Bjerkreim kommune

70

stk

Antall turbiner

301

MW

Installert effekt

1070

GWh

Årlig strømproduksjon

66 000

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Bjerkreim Søndre Klynge

Bjerkreim kommune

70

stk

Antall turbiner

301

MW

Installert effekt

1070

GWh

Årlig strømproduksjon

66 000

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer