Egersund vindkraftverk

Eigersund kommune

33

stk

Antall turbiner

112

MW

Installert effekt

395

GWh

Årlig strømproduksjon

24 700

hus

Husstanders strømforbruk

Egersund vindkraftverk

Eigersund kommune

33

stk

Antall turbiner

112

MW

Installert effekt

395

GWh

Årlig strømproduksjon

24 700

hus

Husstanders strømforbruk

Egersund vindkraftverk

Eigersund kommune

33

stk

Antall turbiner

112

MW

Installert effekt

395

GWh

Årlig strømproduksjon

24 700

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Egersund vindkraftverk

Eigersund kommune

33

stk

Antall turbiner

112

MW

Installert effekt

395

GWh

Årlig strømproduksjon

24 700

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer