Høg-Jæren vindkraftverk

Hå og Time kommuner

32

stk

Antall turbiner

73,6

MW

Installert effekt

230

GWh

Årlig strømproduksjon

14 400

hus

Husstanders strømforbruk

Høg-Jæren vindkraftverk

Hå og Time kommuner

32

stk

Antall turbiner

73,6

MW

Installert effekt

230

GWh

Årlig strømproduksjon

14 400

hus

Husstanders strømforbruk

Høg-Jæren vindkraftverk

Hå og Time kommuner

32

stk

Antall turbiner

73,6

MW

Installert effekt

230

GWh

Årlig strømproduksjon

14 400

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Høg-Jæren vindkraftverk

Hå og Time kommuner

32

stk

Antall turbiner

73,6

MW

Installert effekt

230

GWh

Årlig strømproduksjon

14 400

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer