Måkaknuten vindkraftverk

Bjerkreim og Gjesdal kommuner

22

stk

Antall turbiner

94,6

MW

Installert effekt

350

GWh

Årlig strømproduksjon

21 900

hus

Husstanders strømforbruk

Måkaknuten vindkraftverk

Bjerkreim og Gjesdal kommuner

22

stk

Antall turbiner

94,6

MW

Installert effekt

350

GWh

Årlig strømproduksjon

21 900

hus

Husstanders strømforbruk

Måkaknuten vindkraftverk

Bjerkreim og Gjesdal kommuner

22

stk

Antall turbiner

94,6

MW

Installert effekt

350

GWh

Årlig strømproduksjon

21 900

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Måkaknuten vindkraftverk

Bjerkreim og Gjesdal kommuner

22

stk

Antall turbiner

94,6

MW

Installert effekt

350

GWh

Årlig strømproduksjon

21 900

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer