Røyrmyra vindkraftverk

Hå kommune

3

stk

Antall turbiner

2,4

MW

Installert effekt

8

GWh

Årlig strømproduksjon

500

hus

Husstanders strømforbruk

Røyrmyra vindkraftverk

Hå kommune

3

stk

Antall turbiner

2,4

MW

Installert effekt

8

GWh

Årlig strømproduksjon

500

hus

Husstanders strømforbruk

Røyrmyra vindkraftverk

Hå kommune

3

stk

Antall turbiner

2,4

MW

Installert effekt

8

GWh

Årlig strømproduksjon

500

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Røyrmyra vindkraftverk

Hå kommune

3

stk

Antall turbiner

2,4

MW

Installert effekt

8

GWh

Årlig strømproduksjon

500

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer