Tellenes vindkraftverk

Sokndal og Lund kommuner

50

stk

Antall turbiner

160

MW

Installert effekt

520

GWh

Årlig strømproduksjon

32 500

hus

Husstanders strømforbruk

Tellenes vindkraftverk

Sokndal og Lund kommuner

50

stk

Antall turbiner

160

MW

Installert effekt

520

GWh

Årlig strømproduksjon

32 500

hus

Husstanders strømforbruk

Tellenes vindkraftverk

Sokndal og Lund kommuner

50

stk

Antall turbiner

160

MW

Installert effekt

520

GWh

Årlig strømproduksjon

32 500

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer

Tellenes vindkraftverk

Sokndal og Lund kommuner

50

stk

Antall turbiner

160

MW

Installert effekt

520

GWh

Årlig strømproduksjon

32 500

hus

Husstanders strømforbruk

Prosjekt detaljer